Pirmoji Komunija

Šeimos norinčios užrašyti vaikus ruoštis I Komunijai, kviečiame 2017 m. rugsėjo 17 d. ateiti į šv. Jono brolių vienuolyną, į 12val. Šv.Mišias. Po šv.Mišių II aukšte, Jono Pauliaus II salėje vyks registracija. Galite užsiregistruoti ir telefonu, tokiu būdu rezervuosite vietą.

Užsirašant su savimi turėti:

– krikšto pažymėjimą ir auką už visus metus – 65 eur (pratyboms, įv. priemonėms, šildymo išlaidoms padengti ir kt.),           kitaip registracija nebus patvirtinta. Priimamai vaikai nuo 9m.

Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje, bus ruošiami dvejus metus. Į šią grupę taip pat priimami vaikai nuo 8 metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šv.Raštą.  Šios grupelės pamokėlės laikas –penktadieniais 15.15

Registruodami vaiką Pirmosios Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos bus nurodytos pirmame susirinkime);

– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks  spalio 1 d., po 12val. Šv. Mišių.

Po jų susitiksime Jono Pauliaus II salėje. Dalyvavimas būtinas.

Pamokėlių laikas:

ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00 val.
trečiadieniais    15.30 val.

Informacija gali būti papildyta ir patikslinta.

Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065