Pirmoji Komunija

Pirmoji šv. Komunija: pasirengimo kursai 2019-2020

Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 27 d.
Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu
vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime.
Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo. Todėl registruodami vaiką
Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos žemiau) po sekmadienio 12 val. šv. Mišių;
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Mūsų bažnyčioje yra dvi skirtingos vaikų ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programos:
vienerių metų programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Renkamos
keturios grupės (vienoje grupėje apie 17 vietų):
◦ I gr. antradieniais 16:30-17:30 – NEBĖRA LAISVŲ VIETŲ
◦ II gr. trečiadieniais 14:30-15:30
◦ III gr. trečiadieniais 16:00-17:00
◦ IV gr. ketvirtadieniais 15:00-16:00
◦ registracija internetu čia.

dviejų metų programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-8 metų. Ši programa tinka
vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Taip pat į šią programą kviečiame
vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.
◦ dvejų metų programa yra taip sudaryta: pirmieji metai yra skirti pasiruošti Atgailos (Sutaikinimo)
sakramentui ir jie baigsis Pirmosios Šventosios Išpažinties šventimu, o antrieji metai skirti pasiruošti
Eucharistijos sakramentui ir baigsis Pirmosios Šventosios Komunijos šventimu;
◦ grupėje yra apie 12 vietų;
◦ grupės susitikimai vyks penktadieniais, 15:15-16:15 (Indrė, 8 615 10 757).
◦ registracija internetu čia.

Registracija į abi grupes vyksta iki rugsėjo 15 d. (jeigu laisvos vietos nesibaigia anksčiau).

AUKA UŽ METUS: 65 eurai (pratyboms, įv. priemonėms, šildymo išlaidoms padengti ir kt.).
REGISTRACIJOS EIGA:
1. užpildykite registracijos anketą internetu;
2. perveskite auką:
Juridinis pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428
Paskirtis: už vaiko vardas, pavardė PK kursus
3. atsiųskite pervedimo kopiją ir krikšto pažymėjimo kopiją adresu vilnius@joanitai.org.
Registracija bus patvirtinta, kai atliksite visus tris žingsnius.

PIRMASIS INFORMACINIS SUSITIKIMAS. 2019 m. rugsėjo 22 dieną, sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių šv.
Jono Pauliaus II salėje įvyks pirmasis informacinis susitikimas su visais užregistruotais (tiek vienerių, tiek dviejų
metų programos) vaikais ir jų tėvais.
VAIKŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ PRADŽIA. Pirmasis susitikimas vaikams grupelėse įvyks:
• Antradienio 16:30 grupei spalio 1 d.
• Trečiadienio 14:30 ir 16:00 grupėms spalio 2 d.
• Ketvirtadienio 15:00 grupei spalio 3 d.
• Penktadienio 15:15 grupei: spalio 4 d.

VAIKŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ VIETA. Visų grupių katechezės vyks joanitų vienuolyne (Antakalnio g. 27),
šv. Jono menėje pirmame aukšte.

TĖVŲ SUSITIKIMŲ (kartu su vaikais) SEKMADIENIAIS DATOS.
Kas mėnesiniai tėvų (ir vaikų) susitikimai prasidės spalio 13 d. po 12 val. šv. Mišių ir vyks vieną kartą per mėnesį:
vaikams – antrame aukšte Šv. Jono Pauliaus salėje, o tėvams – koplyčioje.

Susitikimų po sekmadienio šv .Mišių datos:
1. Spalio 13 d.
2. Lapkričio 10 d.
3. Gruodžio 8 d.
4. Sausio 12 d.
5. Vasario 9 d.
6. Kovo 8 d.
7. Kovo 29 d
8. Balandžio 26 d.
Daugiau informacijos:
tel. nr. 86 050 1424
el. paštas: vilnius@joanitai.org