Krikštas

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:

Dėl kūdikio arba vaiko iki 7 metų krikšto prašome susisiekti su broliu, kuris teiks Krikšto sakramentą Jūsų pasirinktą dieną, ir su Lina (sakramentai@joanitai.org), jai nurodant kada (iš žemiau nurodytų datų) bus teikiamas Krikšto sakramentas.

rugsėjo 3 d. ( sekmadienį 15.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas rugsėjo 1 d. 18.30 vienuolyne

rugsėjo 10 ( sekmadienį 15.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas rugsėjo 1 d. 18.30 vienuolyne

rugsėjo 17 d (sekmadienį 16.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas rugsėjo 1 d. 18.30 vienuolyne

rugsėjo 24 d. (sekmadienį 16.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas rugsėjo 1 d. 18.30 vienuolyne

 

Kitomis datomis Krikšto sakramentas neteikiamas.

 

Prieš Krikštą (paprastai – likus savaitei) tėvams ir krikšto tėvams vienuolyne vyksta privalomas pasiruošimas: numatoma krikštijimo eiga, skaitiniai, paruošiama malda už šeimą. Į pasiruošimo susitikimą prašome ateiti be vaikų. Privalomo pasiruošimo laikas numatomas susitarus su broliu, kuris krikštys Jūsų kūdikį ar vaiką.

Kad gerai pasiruoštumėte šiai gražiai šventei, dieną prieš Krikštą tėvus, krikštatėvius kviečiame ateiti išpažinties.

Priklausomai nuo to, kiek žmonių registruosis, krikšto pasiruošimas ir apeigos gali vykti bendrai kelioms šeimoms.

Krikšto vardą siūlome pasirinkti iš šventųjų vardų.

 

Krikšto sakramentui prašau pateikti šiuos duomenis el. paštu sakramentai@joanitai.org:​​

1. Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė.
2. Kada (metai, mėnuo, diena) ir kur gimė.
3. Asmens kodas.
4.Tėvo vardas ir pavardė.
5. Motinos vardas ir mergautinė pavardė.
6. Tėvų adresas.
7. Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei Santuoka bažnytinė).
8. Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys.
9. Krikšto tėvo vardas ir pavardė.
10. Krikšto motinos vardas ir pavardė.​

Kas gali būti krikšto tėvu / motina:
– tik katalikas(ė);
– sulaukęs(usi) 16 metų;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs(usi) Santuokos sakramentą.
– jeigu turi vedybinį gyvenimą, turi būti su santuokos sakramentu.

 

Pastaba: krikščionis ne katalikas (taip pat ir tas katalikas, kuris gyvena šeimos gyvenimą be santuokos sakramento) gali būti tik Krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Po Krikšto apeigų bus galima pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau šios dovanos turi būti krikščioniškos: medalikėliai, kryželiai, šventųjų paveikslai ar Šv. Raštas. Kitos dovanos nebus šventinamos.

 


7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik pabaigę pasiruošimo Krikštui ir Pirmajai Komunijai programą.
Informaciją rasite http://joanitai.org.seliava.serveriai.lt/pirmojikomunija/

 

Jei turite klausimų dėl krikšto sakramento, prašome susisiekti su br. Jurgiu:

el. pašto adresas: brjurek1@gmail.com

Tel. numeris: +370 600 87 627