Krikštas

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:

Dėl kūdikio arba vaiko iki 7 metų krikšto prašome susisiekti su broliu, kuris teiks Krikšto sakramentą Jūsų pasirinktą dieną, ir su Lina (sakramentai@joanitai.org), jai nurodant kada (iš žemiau nurodytų datų) bus teikiamas Krikšto sakramentas.

Spalio 14 d. (šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas rugsėjo 29 d. 18.30
Spalio 22 d. ( sekmadienį 13.15 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas rugsėjo 29 d. 18.30
Lapkričio 4 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas lapkričio 3 d. 18.30
Lapkričio 11 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas lapkričio 3 d. 18.30
Lapkričio 26 d. ( sekmadienį 13.15 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas lapkričio 3 d. 18.30
Gruodžio 3 d. ( sekmadienį 13.15 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gruodžio 1 d. 18.30
Gruodžio 25 d. ( pirmadienį 13.15 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gruodžio 1 d. 18.30
Sausio 13 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas sausio 13 d. 18.30
Sausio 20 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas sausio 13 d. 18.30
Sausio 27 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas sausio 13 d. 18.30
Vasario 3 d. ( šeštadienį 15.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas vasario 2 d. 18.30
Vasario 17 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas vasario 2 d. 18.30
Vasario 25 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas vasario 2 d. 18.30
Kovo 3 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Kovo 2 d. 18.30
Kovo 11 d. ( sekmadienį 13.15 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Kovo 2 d. 18.30
Balandžio 2 d. ( pirmadienį 11.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Kovo 2 d. 18.30
Balandžio 14 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas balandžio 7 d. 18.30
Balandžio 28 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas balandžio 7 d. 18.30
Gegužės 5 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gegužės 4 d. 18.30
Gegužės 19 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gegužės 4 d. 18.30
Gegužės 26 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas gegužės 4 d. 18.30
Birželio 2 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30
Birželio 16 d. ( šeštadienį 11.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30
Birželio 23 d. ( šeštadienį 14.30 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30
Birželio 30 d. ( šeštadienį 15.00 val. brolių koplyčioje) pasiruošimas Birželio 1 d. 18.30

Kitomis datomis Krikšto sakramentas neteikiamas.

 

Prieš Krikštą (paprastai – likus savaitei) tėvams ir krikšto tėvams vienuolyne vyksta
privalomas pasiruošimas: numatoma krikštijimo eiga, skaitiniai, paruošiama malda už
šeimą. Į pasiruošimo susitikimą prašome ateiti be vaikų. Privalomo pasiruošimo laikas
numatomas susitarus su broliu, kuris krikštys Jūsų kūdikį ar vaiką.
Kad gerai pasiruoštumėte šiai gražiai šventei, dieną prieš Krikštą tėvus, krikštatėvius
kviečiame ateiti išpažinties.
Priklausomai nuo to, kiek žmonių registruosis, krikšto pasiruošimas ir apeigos gali vykti
bendrai kelioms šeimoms.
Krikšto vardą siūlome pasirinkti iš šventųjų vardų.

 

Krikšto sakramentui prašome pateikti šiuos duomenis el. paštu sakramentai@joanitai.org:
1. Krikštijamo vaikelio vardas, krikšto vardas ir pavardė.
2. Kada (metai, mėnuo, diena) ir kur gimė.3. Asmens kodas.
4.Tėvo vardas ir pavardė.
5. Motinos vardas ir mergautinė pavardė.
6. Tėvų adresas.
7. Kur tėvai tuokėsi: nurodyti miestą (ir bažnyčią, jei Santuoka bažnytinė).
8. Kada (metai, mėnuo ir diena) ir kuris brolis krikštys.
9. Krikšto tėvo vardas ir pavardė.
10. Krikšto motinos vardas ir pavardė.

 

Kas gali būti krikšto tėvu / motina:
– tik katalikas(ė);
– sulaukęs(usi) 16 metų;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs(usi) Santuokos sakramentą.
– jeigu turi vedybinį gyvenimą, turi būti su santuokos sakramentu.

Pastaba: krikščionis ne katalikas (taip pat ir tas katalikas, kuris gyvena šeimos gyvenimą be santuokos sakramento) gali būti tik Krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

 

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Po Krikšto apeigų bus galima pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau šios dovanos turi būti krikščioniškos: medalikėliai, kryželiai, šventųjų paveikslai ar Šv. Raštas. Kitos dovanos nebus šventinamos.


7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik pabaigę pasiruošimo Krikštui ir Pirmajai Komunijai programą.
Informaciją rasite http://joanitai.org.seliava.serveriai.lt/pirmojikomunija/

 

Jei turite klausimų dėl krikšto sakramento, prašome susisiekti su br. Jurgiu:
el. pašto adresas: brjurek1@gmail.com
Tel. numeris: +370 600 87 627

 

PRIEDAI
Krikštas. Liturginis tekstas
Pasirinktini tekstai krikštijant
Tėvų malda Marijai po krikšto